• Utylizacja amalgamatu i obsługa separatorów

Utylizacja amalgamatu – cennik

Utylizacja amalgamatu – cennik

Zgodnie z prawem, separatory amalgamatu może odbierać tylko specjalistyczna firma, która ma pozwolenia na transport, utylizacje i magazynowanie wypełnionych bądź zużytych urządzeń separujących.

UWAGA: absolutnie niezgodne z prawem jest wysyłanie kurierem zużytego separatora amalgamatu! Taki czyn, zgodnie z prawem, podlega karze grzywny lub nawet pozbawienia wolności! Rtęć jest materiałem niebezpiecznym i musi być utylizowana przez podmiot do tego uprawniony.

 

Cennik usług utylizacji separatorów amalgamatu

Utylizacja amalgamatu dentystycznego rozliczana jest wagowo:

  • Koszt utylizacji 1 kg separatora to 600 PLN.
  • Każdy następny kg to dopłata 400 PLN.
  • Separator jest ważony na miejscu.

Minimalna wartość usługi to 600 PLN – w przypadku mniejszych ilości odpadów, koszt pozostaje niezmienny.

Pamiętaj: zakup separatora amalgamatu bez umowy z firmą, która będzie utylizowała zebrany w nim amalgamat dentystyczny to poważny problem, ponieważ lekarz gabinet musi posiadać stosowne zaświadczenie od profesjonalnej firmy.

Podczas kontroli dany gabinet będzie musiał okazać:

  • zaświadczenie odbioru,
  • zaświadczenie, że transport odpadu medycznego wykonała firma z pozwoleniami,
  • zaświadczenie że rtęć z separatora amalgamatu została odpowiednio zutylizowana.

Utylizacja zakażonego amalgamatu

Stomatolodzy w swojej codziennej pracy mają również do czynienia z zakażonym amalgamatem. Do tej grupy zalicza się te substancje i materiały, które wcześniej miały kontakt z pacjentem o potwierdzonej bądź domniemanej chorobie. Mogą to być chociażby usunięte zęby zawierające amalgamat, a także pozostałości z osłon, separatorów czy filtrów. Tak jak w przypadku zwykłego amalgamatu, tak również i ten zakażony, może być transportowany i poddany utylizacji wyłącznie przez podmiot do tego uprawniony.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami i zamów profesjonalną usługę utylizacji amalgamatu już dziś!