• Utylizacja amalgamatu i obsługa separatorów

Separatory amalgamatu

Separator amalgamatu to ochrona środowiska

Separator amalgamatu jest urządzeniem, które służy do zatrzymywania cząsteczek amalgamatu, także tych zawartych w zużytej wodzie po płukaniu jamy ustnej podczas zabiegu. Jego zadaniem jest zbieranie rtęci, która znajduje się między pompą a kanalizacją. Ścieki z gabinetów stomatologicznych, które przepływają przez przewód podciśnieniowy, trafiają do separatora i tam są oddzielane fragmenty zębów, rtęć i amalgamat właśnie.

Warto w tym miejscu wspomnieć o tym, że amalgamat stomatologiczny zawiera niemal 50% groźnej dla zdrowia rtęci, a przy okazji i inne metale ciężkie – miedź, cynę, srebro i cynk. Eksperci są zdania, że co roku do kanalizacji trafia 3,7 ton rtęci (!) i to tylko na skutek działalności gabinetów dentystycznych. W dużej mierze przyczynia się to do zanieczyszczenia wody. Dlatego też stomatolodzy powinni stosować na co dzień separatory amalgamatu.

 

Nowe przepisy dotyczące plomb amalgamatowych

Od 1 stycznia 2019 roku gabinety dentystyczne stosujące amalgamat stomatologiczny będą musiały posiadać na wyposażeniu separator amalgamatu. Rzeczą nadrzędną jest bowiem skuteczna ochrona wody przed rtęcią pochodzącą z plomb amalgamatowych.

Separator amalgamatu nie będzie stanowić obowiązkowego wyposażenia jedynie w tych gabinetach, w których plomb amalgamatowych się nie stosuje. W przypadku dużych placówek, gdzie jest kilka stanowisk dentystycznych, wystarczający będzie zakup jednego urządzenia obsługującego nawet 4 unity stomatologiczne. Tak wynika z art. 10. ust. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z maja 2017 roku (Źródło: https://www.gov.pl/)

Jeśli Twój gabinet nie posiada jeszcze separatora amalgamatu, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Skontaktuj się z nami, jeśli jesteś zainteresowany zakupem!

Rezygnacja ze stosowania amalgamatów dentystycznych

O dawna już amalgamaty stomatologiczne nie są jedyną opcją w zakresie wypełnień zębowych. Istnieje wiele innych, nowoczesnych materiałów stomatologicznych. Nie zawierają one rtęci, a przy tym są bardzo wytrzymałe. Największą ich wadą w praktyce jest cena, kolor oraz konieczność utylizacji zgodnej z prawem.