• Utylizacja amalgamatu i obsługa separatorów

Smart Objects