• Utylizacja amalgamatu i obsługa separatorów

Illustrator