• Utylizacja amalgamatu i obsługa separatorów

  • 20 grudnia 2018

Amalgamat – kłopotliwy materiał wychodzący z użytku

Amalgamat – kłopotliwy materiał wychodzący z użytku

Amalgamat – kłopotliwy materiał wychodzący z użytku 800 534 Utylizacja amalgamatu - profesjonalny serwis amalgamatu

Niemal połowę składu amalgamatu stanowi niebezpieczna, toksyczna rtęć. Wypełnienia amalgamatowe są nie tylko nieestetyczne, ale i prawdopodobnie szkodliwe. W dodatku ich utylizacja wymaga przestrzegania procedur, które od nowego roku istotnie zostaną zaostrzone.

Prawne ograniczenia zagrożenia z wypełnień amalgamatowych

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 17 maja 2017 roku w sprawie rtęci oraz uchylające rozporządzenie (WE) nałożyło na kraje Unii obowiązek dostosowania prawa krajowego do coraz bardziej restrykcyjnych wytycznych. Wśród nich pojawia się obowiązek stosowania specjalistycznych urządzeń przeznaczonych do ograniczania przedostawania się do środowiska szkodliwego amalgamatu. Separatory amalgamatu obowiązkowo mają pojawić się w gabinetach stomatologicznych, w których stosuje się amalgamat stomatologiczny lub wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego, lub w którym usuwa się zęby zawierające takie wypełnienia. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Zdrowia gabinety powinny dostosować swoje gabinety już z nowym, 2019 rokiem.

Po co dentystom separatory?

Separatory służące do zatrzymywania i gromadzenia cząstek amalgamatu mają stanowić istotną barierę pomiędzy niebezpiecznym materiałem a kanalizacją i środowiskiem. Z odpadów dentystycznych zostaną wydzielone te zawierające amalgamat i rtęć. Zastosowane urządzenia mają w konsekwencji zapewnić́ ochronę z jednej strony lekarzy stomatologów i pacjentów przed narażeniem na działanie rtęci, a z drugiej środowiska, aby powstałe odpady z amalgamatem były zbierane i unieszkodliwiane zgodnie z należytą gospodarką odpadami. Chodzi o to, aby w żadnych okolicznościach nie zostały uwolnione do środowiska.

Dodatkowo unijne wytyczne przewidują minimalną skuteczność separatorów amalgamatu pod kątem poziomu zatrzymywania. Zgodność separatorów amalgamatu powinna być określana według norm, takich jak EN ISO 11143:2008.

Utylizacja amalgamatu i separatorów

Procedury są rygorystyczne i nie ma w tym nic dziwnego. Odpady zawierające amalgamat powinny być bezwzględnie traktowane jako odpad niebezpieczny (dawniej odpady specjalne) pod kodem klasyfikacyjnym odpadów z oznaczeniem gwiazdką (18 01 10*).

Ani amalgamatu, ani wolnej rtęci, ani połamanych lub niezużytych kapsułek, czy też usuniętych zębów z amalgamatem nie należy umieszczać w torbach na odpady koloru pomarańczowego, gdyż szkodliwe cząsteczki rtęci podczas procesu spalania wyparowałyby do środowiska. To samo tyczy się separatorów oraz stosowanych do nich wymiennych filtrów. Konieczne jest prowadzenie dokumentacji zawierającej informacje o wytwarzaniu i usuwaniu resztek amalgamatu. Separatory amalgamatu powinny być urządzeniami jednorazowego użytku, a w przypadku, jeśli są to urządzenia wielokrotnego użytku trzeba zastosować filtry wymiennie i odpowiednio często je zmieniać. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia utylizacji separatora i zakupu nowego. Stomatolodzy nie mogą utylizować amalgamatu, gdyż tę czynność muszą powierzyć wyspecjalizowanej firmie. Istotne jest właściwe oddanie separatora amalgamatu do przetworzenia (utylizacji). Gabinety dentystyczne będą musiały pamiętać nie tylko o odpowiednich procedurach związanych z utylizacją odpadów z amalgamatem, ale także o utylizacji samych urządzeń, separatorów. Od nowego roku każdy gabinet stomatologiczny powinien zawrzeć umowę z podmiotem zajmującym się utylizacją separatorów.

Nowa rzeczywistość dla gabinetów stomatologicznych

Nowe rozwiązania prawne przekładają się na nieuniknione istotne inwestycje wśród gabinetów dentystycznych, wprowadzają też pewien chaos. Nierzetelni przedsiębiorcy wykorzystują niedostateczne doinformowanie stomatologów. Sprzedawcy separatorów oprócz dostarczania nowego sprzętu oferują także usługi utylizacji, podczas gdy nie mają do tego odpowiedniego pozwolenia na transport, magazynowanie i utylizację. Korzystanie z takich usług może rodzić istotne problemy, zwłaszcza że kontrole obejmować będą postępowanie w zakresie utylizacji odpadów z amalgamatem oraz zużytych separatorów.

Dotychczas tylko nasza firma może pochwalić się wszystkimi koniecznymi do takiej działalności pozwoleniami.