• Utylizacja amalgamatu i obsługa separatorów

Utylizacja separatorów
i amalgamatu

Transport i utylizacja separatorów
amalgamatu dentystycznego

Prowadzisz gabinet stomatologiczny?

Jesteśmy pierwszą w Polsce profesjonalną firmą zajmującą się utylizacją amalgamatu dentystycznego i separatorów, wykorzystywanego w wypełnieniach zębowych – posiadamy niezbędne certyfikaty i zaświadczenia.

Jeśli prowadzisz gabinet stomatologiczny, to na pewno wiesz, że już od 1 stycznia 2019 roku wszędzie tam, gdzie stosuje się amalgamat stomatologiczny oraz usuwa się wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby o takim wypełnieniu, będzie obowiązek posiadania i stosowania urządzenia separującego amalgamat dentystyczny, aby nie przenikał on do kanalizacji i środowiska naturalnego.

Amalgamatu absolutnie nie wolno wrzucać do kanalizacji, nie może być również wydalany wraz z typowymi odpadami medycznymi. Nie powinno się go również umieszczać w pomarańczowych torbach, przeznaczonych do wyrzucania większości odpadów medycznych, ze względu na to, że w trakcie spalania wytwarza szkodliwe dla środowiska toksyny.

 

Profesjonalny serwis i transport
separatorów amalgamatu

Jako jedyna firma w Polsce posiadamy niezbędne certyfikaty uprawniające nas do profesjonalnej utylizacji amalgamatu, które są wymagane podczas kontroli sanepidu.

  • Certyfikat odbioru separatora z gabinetu stomatologicznego

  • Certyfikat transportu przez firmę z pozwoleniami na transport materiałów niebezpiecznych

  • Certyfikat składowania wypełnionych separatorów

  • Certyfikat utylizacji amalgamatu dentystycznego

 

Zapraszamy do współpracy!

Prowadzisz gabinet stomatologiczny i pracujesz z wypełnieniami amalgamatowymi? Poznaj naszą ofertę oraz cennik utylizacji amalgamatu.

Napisz do nas i zamów usługę utylizacji amalgamatu – pamiętaj – rtęć jest materiałem niebezpiecznym a transport zużytego separatora kurierem bądź własnoręcznie jest niezgodny z prawem!

Dlaczego amalgamat należy utylizować?

Zgodnie z rozporządzeniem parlamentu Europejskiego i Rady UE 2017/852 z dnia 17 maja 2017r., od 1 stycznia 2019 wszystkie gabinety dentystyczne stosujące do wypełnień amalgamat dentystyczny oraz takie, w których usuwa się wypełnienia amalgamatu dentystycznego lub dokonuje się ekstrakcji  zębów zawierających takie wypełnienia – muszą zostać wyposażone w separatory amalgamatu. Urządzenia te przeznaczone są do zatrzymywania i gromadzenia cząsteczek amalgamatu, również tych, które znajdą się w zużytej wodzie.

Nowe przepisy zwalniają jednocześnie z tego obowiązku gabinety ortodontyczne i protetyczne z uwagi na to, że nie stosuje się w nich amalgamatu oraz nie wykonuje się tam ekstrakcji zębów, które mogłyby posiadać wypełnienia amalgamatowe. Polskie Ministerstwo Zdrowia w swoim komunikacie do nowego przepisu informuje, że w dużych wielostanowiskowych placówkach dentystycznych w urządzenie musi być wyposażony przynajmniej jedno stanowisko dentystyczne.

Nowe regulacje prawne powstały w trosce o środowisko i pełną kontrolę nad produktami zawierającymi szkodliwe dla zdrowia człowieka oraz szkodliwe dla środowiska cząsteczki rtęci zawierające się w amalgamacie dentystycznym.

Utylizacja amalgamatu dentystycznego – na czym polega?

Odpowiednia segregacja odpadów medycznych oraz amalgamatu dentystycznego, który oznaczony jest gwiazdką oraz kodem 18 01 10 jako odpad niebezpieczny, inny niż zakaźny są poddane określonej procedurze. Materiał zebrany w separatorach należy traktować jako niebezpieczny, a jego transport i utylizację powierzyć wyłącznie firmie posiadającej stosowne uprawnienia. Same separatory również należy systematycznie serwisować oraz wymieniać minimum raz w roku w zależności od zużycia ilości amalgamatu dentystycznego w danym gabinecie stomatologicznym.

Właściciel gabinetu dentystycznego jest odpowiedzialny za proces utylizacji odpadów medycznych i nie może transportować ani utylizować separatorów i zawartości w nim zebranej samodzielnie. W żadnym przypadku nie wolno amalgamatu dentystycznego przesyłać pocztą lub kurierem. 

Nasza firma posiada wszelkie certyfikaty i opracowane szczegółowe procedury umożliwiające jej profesjonalnie przeprowadzony odbiór materiałów amalgamatowych, transport specjalnymi środkami transportu przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych oraz utylizację.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem utylizacji amalgamatu i skorzystania z naszej oferty!

Ostatnie aktualności